Wat is FreakScore?

FreakScore is onze algemene productscore op basis van een combinatie van alle expert- en gebruikersbeoordelingen die we per product verzameld hebben.

Welk effect elke individuele review heeft op de FreakScore hangt af van verschillende factoren, zoals:

  • Vertrouwen – Reviews van betrouwbare, kwaliteitvolle bronnen zijn belangrijker.
  • Stemmen – Scores op basis van verschillende stemmen zijn betrouwbaarder dan scores met weinig stemmen.
  • Experten – Expert reviews hebben over het algemeen meer waarde dan gebruikersbeoordelingen.

FreakScore wordt ook beïnvloed door productleeftijd. Het kan zijn dat een product dat het enkele jaren geleden nog goed deed, vandaag niet meer op kan tegen de beste nieuwste producten. We vergelijken de leeftijd van elk product met de verwachte levenscyclus en passen zo de FreakScore aan.

Producten met weinig reviews krijgen een FreakScore die dicht aanleunt bij het gemiddelde van de categorie. Dit zorgt ervoor dat de beste (en slechtste) FreakScores van een betrouwbaar aantal reviews komen. Als er te weinig reviews zijn, dan wordt score onzeker. Dit geven we aan met een asterisk (*).

Een FreakScore van 10 wordt enkel toegewezen aan de beste producten van elke categorie maar niet in elke categorie zijn er producten aanwezig die aan dergelijke hoge kwaliteitseisen voldoen om deze score te bereiken.